เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

Burapha University

วิศวกรรมหินเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม ... ตัวแปร และการกระจายของตัวแปร การสร้างแบบจำลองของ ...

NewGenAwards

เครื่องผลิตดินจากเศษอาหารด้วยการเร่งปฏิกริยาจุลินทรีย์. โปรแกรมเกมเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย ร่วมกับเทคโนโลยีตรวจจับ ...

Untitled Page [mis.nsru.ac.th]

เกียรติศักดิ์ ใจโต (2561) การอบแห้งข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบแห้งแบบพาหะลมหมุนเวียน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบ ...

ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงงาน ...

การจําลองเชิงตัวเลขของรูปแบบท่อส่งก๊าซแบบใหมสําหรับการ ...

ปัญหามลภาวะอากาศโรงไฟฟ้าแม่ ...

2021-9-8 · การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ สำหรับคาดการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่แม่เมาะ กรมควบคุมมลพิษ และ กฟผ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

2021-9-5 · วิธีรูปนัย (Formal method) เป็นเทคนิคเฉพาะทางคณิตศาสตร์สำหรับการกำหนดคุณลักษณะ (specification), การพัฒนา (development) และ การตรวจสอบระบบซอฟต์แวร์ และ ...

วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัย ...

การทำนายคุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของการไหลปั่นป่วนในท่อในช่วงเลขเรย์โนลด์ต่ำโดยใช้ K-ε model 9. ... แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ...

Cellular

cellular ระบบสื่อสารเคลื่อนที่ (mobile phone system) มารู้จักกับระบบของการสื่อสารที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบัน เรียกว่าระบบเซลลูลาร์โฟน (cellular phone system) ระบบ ...

แบบจำลองมาตรฐานกับอนุภาค Higgs

2021-7-15 · ตลอดเวลา 80 ปีที่ผ่านมานี้ นักฟิสิกส์ได้พัฒนาทฤษฎีฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐานจนได้แบบจำลองมาตรฐาน (Standard Model) ซึ่งในความเป็นจริง ...

การระเบิดรุนแรง

2021-9-6 · การระเบิดรุนแรง (อังกฤษ: detonation) คือกระบวนการการเผาไหม้ชนิดหนึ่งซึ่งมีหน้าการคายความร้อนที่เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ ...

นิเวศวิทยา

2021-8-28 · รูปแบบทางชีวภูมิศาสตร์และการกระจายของสายพันธ์มีการอธิบายหรือทำนายผ่านความรู้ของลักษณะของสายพันธุ์และความต้องการด้านสภาวะที่เหมาะสม ...

โครงสร้างอะตอม

2017-8-11 · จากการศึกษาแบบจำลองของอะตอมของ Rutherford ทำให้ทราบว่าอะตอมประกอบด้วยอิเล็คตรอนและโปรตรอนโดยอิเล็คตรอนจะวิ่งอยู่รอบๆส่วนโปร ...

นักคณิตศาสตร์

2021-8-5 · หลักฐานและเรื่องราวเกี่ยวกับตัวยูคลิดยังคงสับสน เพราะมีผู้เขียนไว้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ตามผลงานเรื่อง The Elements ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงทุก ...

ความเสี่ยงมหันตภัยทั่วโลก ...

2021-8-23 · ความเสี่ยงมหันตภัยทั่วโลก (อังกฤษ: global catastrophic risk) เป็นเหตุการณ์สมมุติในอนาคต ที่อาจทำความเสียหายต่อมนุษย์อย่างรุนแรงทั่วโลก เหตุการณ์บางอย่าง ...

รายละเอียดแบบเสนอโครงการการ ...

2015-3-9 · 000 เคมีเทคนิค การสร้างแบบจำลองทำนาย ... area in North Malay Basin,southern Thailand. 5,000 ธรณีวิทยา การลำดับชั้นหินทางชีวภาพของโคโนดอนต์ บริเวณอำเภอ ...

การทำความเข้าใจการคาดคะเนแบบ ...

แบบจำลองภูมิอากาศเป็นระบบของ สมการเชิงอนุพันธ์บนพื้นฐานของกฎหมายพื้นฐานของ ฟิสิกส์, การเคลื่อนไหวของเหลวและ เคมี ในการ "เรียกใช้" โมเดล ...

การทำความเข้าใจ SHAP สำหรับการ ...

การทำความเข้าใจ SHAP สำหรับการเรียนรู้ของเครื่องที่ตีความได้. ในโพสต์นี้เราจะได้แนวคิดเกี่ยวกับค่า Shapley พยายามทำความเข้าใจ ...

ข้อสอบคณิตศาสตร์ UTQ-204

2021-9-2 · แบบจำลองทางเรขาคณิต (geometric model) การดำเนินการ (operation) แบบรูป (pattern) 3. ข้อใด เป็นหัวใจของการใช้หลักสูตรในระดับชั้นเรียน

บทความฟิสิกส์

2020-8-14 · การใช้ลูกตุ้มชนิดบิด (torsion pendulum) ในการช่วยหาโมเมนต์ความเฉื่อย (moment of inertia) 25-01-2021 อ่าน 1,506. รังสีคอสมิกกับการเปลี่ยนแปลงความสูงของเทือก ...

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ...

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีองค์ประกอบที่สำคัญรวม ๕ ประการ คือ ฮาร์ดแวร์ (hardware) ซอฟต์แวร์ (software) ข้อมูล (data) กระบวนการวิเคราะห์ (application procedure) และบุคลากร (peopleware ...

การคำนวณแบบออปติกสำหรับ ...

2015-3-9 · 000 เคมีเทคนิค การสร้างแบบจำลองทำนาย ... area in North Malay Basin,southern Thailand. 5,000 ธรณีวิทยา การลำดับชั้นหินทางชีวภาพของโคโนดอนต์ บริเวณอำเภอ ...

ข้อสอบคณิตศาสตร์ UTQ-204

2021-8-19 · เฉลยข้อสอบ utq 204 (ได้ 28 คะแนนค่ะ) 1.ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์. ตอบ การแก้ปัญหา. 2. ตาราง กราฟ สมการ ...

คณิตศาสตร์

2021-8-5 · ยูคลิดเป็นนักคณิตศาสตร์ที่สำคัญ และเป็นที่รู้จักกันดี ยูคลิดเกิดที่เมืองอเล็กซานเดรีย ประเทศอิยิปต์ เมื่อราว 365 ปี ก่อนคริสตกาล มีชีวิต ...

บทที่ 2 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์

2021-8-3 · View flipping ebook version of บทที่ 2 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ published by จีระนัน เสนาจักร์ on 2020-05-16. Interested in flipbooks about บทที่ 2 หลักพื้นฐานทางคณิตศาสตร์? Check more flip ebooks related to บทที่ 2 …

ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชา ...

2021-9-2 · ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์. ตัวอย่างงานวิจัยสาขาวิชาฟิสิกส์. ท่านสามารถเปิดดูงานวิจัยฉบับเต็มและคัดลอกส่วนที่ท่าน ...

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ...

2020-3-28 · บทก่อนหน้านี้เราพูดถึงแบบจำลอง และการสร้างแบบจำลองในระดับสูงมาแล้ว ในบทนี้เราจะเจาะลึกลงไปในหนึ่งแนวคิดหลักของการทำเหมืองข้อมูล นั้น ...

ตัวอย่างงานวิจัยวิชา ...

2021-9-2 · แบบจำลองการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าโดยใช้วิธีผสมของวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์และขั้นตอนวิธีอาณา ...