เวลาให้บริการ

สายด่วนบริการ 7*24ชม.

โทรหาเรา

+86-13585569799

ข่าวประกวดราคากรม | กรมธนารักษ์

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างตัดเครื่องแต่งกาย (ชุดปฏิบัติงานกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ) ประจำปี ...

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างการจ้างจัดงานถมดิพร้อมบดอัดแน่นและงานกำแพงกันดินของสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-5 นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคา ...

แนวปฏิบัติการตีราคาทรัพย์สิน

2020-8-27 · 2. ประเภททรัพย์สินที่ต้องนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544

การจัดซื้อการจัดหา (Procurement)

2017-12-26 · วัตถุประสงค์การจัดซื้อจัดหา (Purchasing objectives) อดุลย์ จาตุรงคกุล (2547) กล่าวว่า ตามความคิดสมัยดั้งเดิมนั้น วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อก็เพื่อท า

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กรมชลประทานมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องกว้านขนาด 12 ตัน พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบ จำนวน 3 ...

เครื่องบดหมู เครื่องบดโครงไก่ ...

2014-7-12 · แบบตั้งโต๊ะ เบอร์ 32 สแตนเลส ราคา 19,000 บาท. เครื่องบดหมูแบบตั้งโต๊ะทั้ง 3 รุ่น เราขอแถมหน้าแว่นเพิ่ม โดยแถมเพิ่มไปอีก 2 ขนาด รวม ...

เครื่องบด & เครื่องผสมอาหาร

นิวเวฟ เครื่องบดสับอาหาร 1.2 ลิตร รุ่น CP-1201W 1 เครื่อง. ราคาพิเศษ 539.00 บาท จากราคาปกติ 990.00 บาท ประหยัด 451.00 บาท ราคานี้สำหรับสั่งซื้อและ ...

ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหา ...

ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและ ...

มอเตอร์สำหรับเครื่องบด ...

เครื่องบดน้ำพริกแกงใช้มอเตอร์จักรยาน เป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งใช้มอเตอร์ D.C. 24Vdc โดยที่มีรอบการทำงานของมอเตอร์อยู่ที่ 450 รอบต่อนาที เป็นความเร็ว ...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ...

18/08/2021 จังหวัดนครนายก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ๑๐๐ %แบบเจาะแก๊ส ...

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

-ร่าง- ประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประกอบการค้าสินค้าอินทรีย์เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน ...

จัดซื้อจัดจ้าง

2021-9-11 · สอบราคา งานจัดจ้างเหมาติดตั้งชุดพัดลมและกรองอากาศสำหรับสถานีทดลอง จำนวน 1 งาน. ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องแอลเอไอซีพี ...

การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานใหญ่

2021-9-3 · การจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานใหญ่. ซื้อเครื่อง scanner reader จำนวน 6 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝบช. จ้างจัดทำ Infographic บทบาทหน้าที่การดำเนินนโยบาย ...

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ThailandPost

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อตราประจำวันหน้าเปล่า (HAND DATE STAMP WITHOUT TEXT) จำนวน 300 ตรา โดยวิธีประวกดราคาเพื่อการพาณิชย์ 09 ก.ย. 2564

ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัด ...

2018-9-17 · โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณ ต อพ วง ... ขึ้นไปเพื่อเป นผู เข าประกวดราคาและพิจารณาคัดเลือกในลําดับถัดไป ...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลาง ...

คณะเทคโนโลยี เปิดเผยราคากลางเครื่องบด จำนวน 1 ชุด 28 สิงหาคม 2019 คณะเทคโนโลยี จัดโครงการ "การฝึกอบรมโครงการเกษตรสมัยใหม่ ประจำปี 2562"

รายการประกวดราคาจังหวัด ...

2010-2-5 · ประกวดราคาจัดซื้อยางแอสฟัลท์ เพื่อใช้ในการดำเนินการฉาบผิวลาดยางสเลอรี่ซิล สายทาง พบ.6026 หนองหญ้าปล้อง - บ้านท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จังหวัด ...

โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรี ...

หน้าหลัก > ประกวดราคา > โครงการจัดซื้อเครื่องดนตรีไทย จำนวน 1 วง และเครื่องดนตรีสากล จำนวน 1 วง เพื่อให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ...

2021-9-8 · ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศสาระสำคัญการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding [1.

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

2021-8-31 · แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง. ปีงบประมาณ. 2565. คณะ/หน่วยงาน. กองคลัง. วิธีการจัดหา. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป. วิธีประกาศเชิญชวน ...

ผูรับจางตองจัดหาเจาหนาที่ ...

2021-8-11 · ประกวดราคาเลขที่ PAT-SCPS02/2021 หมายเหตุ หากผูรับจางไมจัดหาเครื่องมือเครื่องทดสอบขั้นต่ าที่ไมเป็นไปตาม เอกสารที่ กฟภ.

(TOR) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ...

2015-4-23 · เครื่องคอมพ ิวเตอร์ประมวลผลแบบ All-in-One จํานวน 100 ชุด แต่ละชุดประกอบด ้วย 1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

2021-8-10 · หมายเหตุ คณะ/หน่วยงานใด ต้องการลงประกาศข่าวประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง ให้ติดต่อ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หรือหากต้องการลงประกาศ ...

จัดประกวด

 · จัดประกวด. เชียงรายผุดการประกวดชายหนุ่มออนไลน์ สร้างสีสันสู้โควิด-19 "Mister Chiang Rai 2021". •••. การประกวด Mister Chiang Rai หรือ "บ่าวลูกพ่อขุนฯ ...

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร ...

2017-11-7 · เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย โดยเน้นการ ... เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา ...

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

2021-9-7 · งานพัสดุ กองคลัง มธ. ขอส่งเอกสารเพื่อประกาศเผยแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้อง Co-Working Space คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มธ.ศูนย์รังสิต ตำบลคลอล ...

หน้าหลัก

2021-8-30 · - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรานิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2561 การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีจัดหา ประเภทประกาศ รายการ วันที่ประกาศ ... ประกวดราคาซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง ปริมามตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี จำนวน 1 ...

ประกวดราคาจัดซื้อระบบ ...

2016-7-25 · 2.1 เพื่อจัดซื้อระบบเสียงส าหรับหองประชุมพร ... ตองเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาจัดซื้อดวยวิธีการทาง ...

โครงการจัดหาระบบกองทุนเงิน ...

2021-8-29 · ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการจัดหาระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา แบบดิจิทัล …

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง – Faculty of Medical ...

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง. ผู้ชนะการเสนอราคา. ร่าง TOR. ร่างประกาศ TOR. เลขที่โครงการ. หน่วยงาน. วิธีการจัดหา. รายการ. วันที่ประกาศ.